Kiinteistöjen rajat ja rajamerkit

 
Kiinteistöjä on Suomessa yli kaksi miljoonaa ja erilaisia rajamerkkejä noin 12 miljoonaa. Rajamerkeistä arvellaan hävinneen 20 %. Rajamerkkejä ovat rajapyykit ja rajaviitat, mutta uusia rajaviittoja ei enää nykyisin rakenneta. Maantie- ja rautatiealueiden rajoilla käytetään myös paaluja. Rajamerkki voi sijaita varsinaisen rajapisteen sivussa tai se voidaan merkitä rajapyykkiparilla. Kiinteistöjen rajat voivat olla suoria, kaarevia tai luonnollisia rajoja. Kaikki nämä seikat käyvät ilmi maanmittaustoimitusten kartoilta ja asiakirjoista. Historiallisista syistä Suomessa on myös ennestään määräämättömiä rajoja vesialueilla ja entisillä tiealueilla.
Rajamerkkien säilyttämiseksi ne tulisi merkitä maankäyttöhankkeissa. Mikäli rajamerkin tiedetään olevan vaarassa kadota maankäyttöhankkeen yhteydessä, se kannattaa siirtää sivuun rajamerkinsiirtotoimituksessa, joka tulee halvemmaksi kuin kadonneiden rajamerkkien rajankäynnit. Rajamerkit kärsivät myös ajan myötä: kiviset rapautuvat, puiset lahoavat ja korroosio syö metallisia rajamerkkejä, joten rajankäyntien tarvetta riittää tulevaisuudessakin.
Erilaiset kiviset, puiset, metalliset sekä muut rajamerkit on esitelty kirjassa kuvin ja niihin eri aikakausina kohdistuneet vaatimukset on käyty läpi. Kirjassa on esitelty asiakirja- ja karttaesimerkein kiinteistöjen rajojen ja rajamerkkien käsittelyä maanmittaustoimituksissa ja toimitusten asiakirjoissa käytettyjä erilaisia merkintätapoja. Lisäksi on käsitelty toimituskustannuksia ja rajojen avaamista omatoimisesti. Lukijan huomiota kiinnitetään myös rajamerkin säilyttämiseen maankäyttöhankkeissa.
Kirjassa on havainnollistavia kuvia, karttoja ja asiakirjaesimerkkejä yhteensä yli 90. Tästä varsin käytännöllisestä kirjasta on apua kaikille kiinteistöjen ja kiinteistöjen rajojen kanssa työskenteleville, maanomistajille sekä opiskelijoille maanmittausalalla, maa- ja metsätaloudessa sekä maanrakentamisessa. Myös historiasta kiinnostuneille kirjalla on käyttöä.