Osuudet yhteisiin osana kiinteistöä

Kiinteistöjen yhteisiä alueita on Suomessa yli 46 000 kappaletta. Yhteiset vesialueet ovat merkittäviä kalastuksen, metsästyksen ja virkistyskäytön kannalta. Yhteisten maa-alueiden merkitys kiinteistöille vaihtelee, sillä niiden käyttötarkoitukset ovat osin vanhentuneet. Yhteisille alueille voi löytyä uusiakin käyttötapoja ja tarjoavat usein virkistysmahdollisuuksia osakaskuntien ulkopuolisillekin henkilöille..
Nykyisin tietoa yhteisistä alueista ja yhteisalueosuuksista on saatavissa kiinteistörekisteristä varsin kattavasti. Yhteisten alueiden osakkaille ja kiinteistökaupan tehtävissä toimiville yhteisalueosuus ja yhteisten alueiden käyttöön liittyvät asiat saattavat olla vieraita. Maanmittariopiskelijoille yhteisiä alueita koskevaa tietoa on ollut saatavissa, mutta se on ollut hajallaan. Näistä syistä tähän kuvitettuun kirjaseen on koottu käytännön kannalta merkityksellistä tietoa yhteisalueosuuksiin liittyvistä asioista, kuten yhteisen alueen ja yhteisalueosuuden syntymisestä ja luovutuksesta. Lisäksi käsitellään yhteisen alueen lakkaamista ja hallintoa sekä yhteisalueosuuksien rekisteröintiä.
Merkittävimpänä osana kirjasessa on yhteisalueosuuden merkitys osakkaalle. Tässä osassa käsitellään osakaskunnan toimintaa ja yhteisaluetta koskevia, viranomaisissa käsiteltäviä asioita, kuten kiinteistötoimituksia. Yhteisen alueen käyttöä on valotettu kalastuksen, metsästyksen, vesilain ja maa-ainesten ottamisen näkökulmasta ja myös suhteessa jokamiehen oikeuksiin.
Uudistettuun kolmanteen painokseen on päivitetty lakimuutokset. Samalla on lisätty käsitteisiin liittyviä selityksiä, oikeustapauksia ja maanmittaustoimituksiin liittyviä esimerkkejä. Myös kirjan kuvitus on uusittu.