Kiinteistöjä koskevien tietojen saatavuudesta tulevaisuudessa kiinteistötietojärjestelmän näkökulmasta

Tutkimuksessa selvitettiin mitä tarpeita yhteiskunnalla Suomessa on kiinteistöjä koskevien tietojen saatavuudelle tulevaisuudessa kiinteistötietojärjestelmän näkökulmasta ja miten kiinteistötietojärjestelmän merkitys yhteiskunnassa on muuttumassa. Kiinteistöjä koskevien tietojen parempi saatavuus pienentää tietojen hankkimisen sekä riskien ja ristiriitojen aiheuttamia kustannuksia. Tieto siitä miten kiinteistötietojärjestelmän merkitys on muuttumassa, auttaa ymmärtämään sen tietosisältöön tarvittavia muutoksia. Tietojen saatavuutta tarkastellaan yhteiskunnan kannalta nojautuen olemassa olevaan kiinteistöjärjestelmään ja lainsäädäntöön sekä niiden kehitykseen.

Tutkimuksessa on hyödynnetty historiallista ja vertailevaa tutkimusotetta. Vertailumaiksi on valittu Suomen lisäksi eurooppalaisista kehittyneistä katasterijärjestelmistä Alankomaiden ja Itävallan katasterijärjestelmät, jotka ovat perusteiltaan erilaiset. Tutkimus on toteutettu osin kyselytutkimuksena kiinteistöjärjestelmän tulevaisuuden tietosisällön tarpeellisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.